Czynsze

CZYNSZE:

 
Przed pierwszym logowaniem prosimy o kontakt z Działem Czynszów Spółdzielni.

Aktualności

AKTUALNOŚCI:

08.06.2021

Osiedlowe Centrum Kultury PEGAZ-ALEKSANDER Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza na Festiwal Piosenki Bielskich Artystów pod honorowym patronatem Prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

więcej ?

23.12.2020

dotyczy: zamknięcia kasy w Beskidzkiej Spółdzielni Miezkaniowej 
od 01.04.2021 roku

więcej ?

Strona 1 z 12  > >>

 

SPÓŁDZIELNIA

.

BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Bielsku-Białej ul. M. Reja 18
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących prac :
 
1.   Remont  budynku  uwzględniający dwukrotne ułożenie gładzi gipsowej z malowaniem ścian i sufitów przy ulicy :
 
a)     Malczewskiego 13,
b)     Malczewskiego 15,
c)     Braci Gierymskich 7,
d)     Braci Gierymskich 9,
e)     Browarna 21,
f)      Browarna 36,
g)     Goleszowska 10,
h)     Goleszowska 29,
i)      Sternicza 32.
 
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Spółdzielni.
 
 3. Wykonanie remontów cząstkowych  nawierzchni bitumicznych                    na drogach Osiedla Beskidzkiego i Osiedla Słonecznego.
 
Formularze ofert oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które określają szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy   ulicy  M. Reja 18 pokój nr 12  w  wersji papierowej lub w wersji elektronicznej pod adresem email: techniczny@bsmbb.bielsko.pl 
 
Wadium w wysokości  po 3.500,00 zł -  dotyczy zadania  nr  1 a,b, po  1.300,00 złotych – dotyczy zadania nr 1 c,d,e,f  po 2.000,00 złotych  – dotyczy zadania nr 1 g,i, , 2.600,00 złotych – dotyczy zadania nr 1 h, po 1.000,00 złotych – dotyczy zadania nr 2, 3 należy wpłacić do dnia 10.06.2021r. do godziny 9oo.
Wykonawcy, który  uchyla się od podpisania umowy, wadium przepada.
 
Oferty należy złożyć w zamkniętych   oznaczonych   kopertach  do dnia 10.06.2021r.  do godziny 9oo w sekretariacie Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ulicy M. Reja 18.
Wyjaśnienia oferentom udzielane będą w Dziale Technicznym Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  telefon nr 33 499-08-79 ulica      M. Reja 18 pok. nr 13.
 
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest zawarta w SIWZ.
 
W stosunku do oferentów nie powinno toczyć się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne. Oferent nie powinien zalegać ze zobowiązaniami na rzecz organów podatkowych i ZUS.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
 

 OGŁOSZENIE

 

Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 01 kwietnia 2021 roku nastąpiła likwidacja Kasy Spółdzielni. 
 
Jednocześnie informujemy, że organizowane są bezpłatne szkolenia          dla mieszkańców w zakresie obsługi internetu oraz bankowości internetowej.
Szkolenia odbywają się w OCK „Pegaz-Aleksander”  w Bielsku-Białej przy ul. Braci Gierymskich 5.
W ramach zajęć OCK oferuje także możliwość bezpłatnego korzystania        ze sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu OCK.
 
W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych szkoleniami lub korzystaniem z internetu prosimy o kontakt z Kierownikiem OCK pod nr telefonu 33 496-53-83 lub 784-395-053, od poniedziałku do piątku,       w godzinach od 14.00 do 19.00.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy Państwa do załatwiania spraw
w Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej drogą elektroniczną.

Spis adresów e-mail, z których mogą Państwo skorzystać, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni : http://bsmbb.bielsko.pl.
Jednocześnie informujemy, że osoby które chciałyby skorzystać z tej formy komunikacji w sprawach indywidualnych, a do tej pory nie wskazały Spółdzielni swojego adresu e-mail, powinny złożyć pisemną zgodę na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną. Stosowny druk można pobrać na naszej stronie internetowej:ttp://bsmbb.bielsko.pl/ogloszenia/aktualnosci. Skan lub zdjęcie podpisanego druku można przesłać zwrotnie na adres: lokale@bsmbb.bielsko.pl.
W celu weryfikacji tożsamości nadawcy  maila – czy kontaktuje się właściciel lokalu bądź inna uprawniona osoba, prosimy o podanie w wiadomości zwrotnej 4 ostatnich cyfr nr rachunku bankowego, na który wpłacany jest czynsz za mieszkanie oraz kodu lokatora (obie informacje znajdują się na książeczce czynszowej lub pismach z naliczeniami czynszowymi).
Zachęcamy także do korzystania z internetowego serwisu dla mieszkańców pod nazwą Platforma Wymiany Informacji (PWI),
który umożliwia sprawdzenie stanu konta rozliczeń ze Spółdzielnią, zapoznanie się z regulaminami oraz sprawozdaniami finansowymi BSM. Wejście do serwisu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem : www.bsmbb.bielsko.pl w zakładce : e-czynsze (PWI).
Przed pierwszym logowaniem należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Działu Czynszów BSM przy ul. M. Reja 18, pok. nr 8 po odbiór loginu
i hasła.

 

 OGŁOSZENIE


 Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.06.2020r.  Beskidzka Spółdzielnię Mieszkaniowa
przywraca pełną obsługę mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że bezpośrednia obsługa osób będzie się odbywała z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Przed wejściem do biur Spółdzielni każdy jest  zobowiązany do dezynfekcji rąk, a wewnątrz obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych
i zachowania dwumetrowego dystansu od innych osób.

 

Nadal zaleca się, aby wszelkie sprawy związane z pracą Spółdzielni,

załatwiane były drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informacja o numerach telefonów znajduje się na klatkach schodowych, książeczkach czynszowych oraz  na naszej stronie w zakładce KONTAKT/NUMERY TELEFONÓW ADRESY E-MAIL.

APELUJEMY O ROZWAGĘ I STOSOWANIE SIĘ DO KOMUNIKATÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTRA ZDROWIA.

www.gis.gov.pl
www.gov.pl/web/zdrowie

 

ZARZĄD BESKIDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 


 

 

 Witamy na stronie

 Beskidzkiej Spółdzielni

Mieszkaniowej

w Bielsku-Białej

  

 

 

Posiadane certyfikaty, otrzymane nagrody:

 

 • 08 października 2020 roku - Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zajęła I miejsce
  w Ogólnopolskim Konkursie  Inwestycja Roku w kategorii " Sport, rekreacja i wypoczynek oraz tereny zielone" organizowanym przez
  Krajową  Izbę Gospodarki Nieruchomościami
  w Katowicach  .

  Nagroda została przyznana za budowę osiedlowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Beskidzkim.

 

 

 

 • 26 września 2019 r.  Beskidzka Spółdzielnia  Mieszkaniowa została uhonorowana przez Miesięcznik Administrator i Menedżer Nieruchomości   tytułem  Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019.
         Nagroda jest przyznawana  za wyjątkową dbałość Spółdzielni 
         o  zasoby i ich mieszkańców
a także za przedsiębiorczość ,            
         osiągane wyniki  ekonomiczne oraz  podejmowane inicjatywy
         na rzecz  członków .

 

 • 03 lipca 2019r. na uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w Warszawie Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa została nagrodzona przez Krajową Radę Spółdzielczą honorowym wyróżnieniem Złoty Laur Spółdzielczości.

  Wyróżnienie to zostało naszej Spółdzielni przyznane za aktywny i twórczy udział w rozwijaniu życia społeczno-kulturalnego, za sponsorowanie kultury i jej twórców, za wspieranie organizacji społecznych oraz klubów sportowych na terenie spółdzielni i w lokalnym środowisku.

  W imieniu Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej nagrodę odebrał Prezes Spółdzielni p. Henryk Nalepa, którego praca również uzyskała uznanie Krajowej Rady Spółdzielczej.

  Pan Henryk Nalepa za sprawne zarządzenie i szczególne osiągnięcia gospodarcze, za wymierny wkład w rozwój i unowocześnianie spółdzielczości oraz w jej promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie został uhonorowany przez Krajową Radę Spółdzielczą wyróżnieniem Menedżer – Spółdzielca 2019.


 

 

 • 2018r. - tytuł "Dobra Spółdzielnia 2018" dla Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyznany w rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Śląskiego, przyznawany przez Biznes Magazyn "Strefa Gospodarki".

 • 30 września 2016r. - Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zdobyła nagrodę Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr Ryszarda Jajszczyka w kategorii " Podniesienie standardu zamieszkiwania członków spółdzielni. Działania mające na celu oszczędność energii i obniżenie kosztów utrzymania zasobów, poprawa estetyki zasobów."

 

 • 10 grudnia 2015r. - Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Inwestycja Roku" w kategorii kultura i edukacja. Wyróżnienie otrzymała za budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Beskidzkim.

 

 • 2015r. - Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po raz kolejny przyznano tytuł "Dobra Spółdzielnia" w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych, organizowanym przez Biznes Magazyn "Strefa Gospodarki"
 

 

 

 • 2015r. - nagroda Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz tytuł Lidera Zarządzania 2014r.
 

 

 

Zasoby Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej położone są w malowniczej zachodniej części miasta, a ich walory podkreśla bliskość Beskidów, które można podziwiać z niemal każdego budynku. Osiedla zlokalizowane są poza centrum miasta, ale z dogodnym dojazdem, co stanowi korzystne warunki do zamieszkania.

Na terenach zarządzanych przez Beskidzką Spółdzielnię Mieszkaniową znajdują się dwa osiedla mieszkaniowe:

 • Osiedle Słoneczne, położone w obrębie ulic - Skośnej, Michałowicza, Siemiradzkiego, Mireckiego, Browarnej, Grottgera, Drzymały, Damrota, Braci Gierymskich, Malczewskiego, Pułaskiego, Poprzecznej i Reja

oraz

 • Osiedle Beskidzkie, położone w obrębie ulic: Sterniczej, Andrychowskiej, Goleszowskiej, Skoczowskiej, Wadowickiej i Suskiej.

Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na 402 tysiącach m2 zagospodarowanej infrastruktury, która zabezpiecza niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Obecnie Spółdzielnia zarządza 89 budynkami wielorodzinnymi oraz 12 budynkami użytkowymi wolnostojącymi.

Jednym z podstawowych celów działań Zarządu Spółdzielni jest utrzymanie w należytym stanie zasobów mieszkaniowych. Cel ten jest stale realizowany poprzez aktywną politykę remontową i termomodernizacyjną. Zarząd podejmuje szereg działań zmierzających do usprawnienia i ułatwienia codziennego życia mieszkańców. Kładzie duży nacisk na rozbudowę i remonty istniejących miejsc postojowych, budowę nowych parkingów, przebudowę infrastruktury technicznej, budowę dróg pożarowych (traktów pieszo - jezdnych), placów zabaw oraz ogólną poprawę estetyki i bezpieczeństwa na osiedlach. Wykonano również podjazdy ułatwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych. Nie tylko docieplono i odnowiono elewacje budynków, ale zadbano również o estetykę osiedli i spółdzielcze tereny zielone, o które dbają również sami mieszkańcy.

Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa stara się zabezpieczać wszystkie potrzeby swoich mieszkańców, stale rozszerza działalność społeczno-kulturalną skoncentrowaną w Osiedlowych Centrach Kultury: ?Pegaz" na Osiedlu Słonecznym oraz ?Aleksander" na Osiedlu Beskidzkim. Osiedlowe Centra Kultury prowadzą różnorodne zajęcia kulturalne, oświatowe, wychowawcze oraz sportowe, mają znaczący wpływ na integrowanie się osiedlowej społeczności. Oferta programowa stale dostosowywana jest do rosnących potrzeb dzieci i młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych. W życiu kulturalnym Osiedli aktywnie uczestniczą Kluby Seniorów, w których spotykają się osoby starsze i samotne. Kluby Seniora, poprzez swoje wyszukane oferty, stwarzają możliwości realizacji marzeń, wyzwalają skryte przez długie lata talenty, na które nigdy nie starczało czasu. Jest to wartościowa forma zagospodarowania wolnego czasu.

Funkcjonowanie Spółdzielni opiera się na zintegrowanym systemie informatycznym. Szeroka funkcjonalność systemu ma za zadanie wspomagać pracę Zarządu i usprawnić pracę poszczególnych działów Spółdzielni.